Vellen van bomen

Boomverzorging is het planten, opvolgen, onderhouden, onderzoeken en wanneer noodzakelijk het verwijderen van bomen. Wij trachten steeds de werken uit te voeren volgens bepaalde principes waarbij de natuur, het in stand houden ervan maar eveneens de omgeving in overweging genomen worden. Werken in en rond bomen vereist kennis en ervaring. Iedereen kan een boom omzagen of takken afzagen wordt wel eens gezegd. Dit klopt slechts gedeeltelijk want een boomverzorger combineert een ruime waaier aan verworven kennis door opleiding en ervaring om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Bij bomen moet men op lange termijn denken, bomen hebben namelijk een langere levenscyclus dan de mens.

Ik wil mijn bomen verzorgen

Professionele snoei houdt in dat er rekening gehouden wordt met de boom, dit komt alleen maar de gezondheid en de veiligheid van de boom ten goede. Het levert mooie, gezonde en veilige volwassen bomen op lange termijn. Verschillende soorten snoei zijn mogelijk waaronder bijvoorbeeld het opkronen, begeleidingssnoei (kruisende takken), reduceren en verwijderen van dood, ziek of beschadigd hout. Snoeien kan eigenlijk het hele jaar door gebeuren met uitzondering van de periodes waar de bomen blad vormen of laten vallen. De boom herstelt beter van de snoeiwonden in de periode van +/- juni tot september.

Ik wil mijn bomen verzorgen

Realisaties